Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.
Den rettslige statusen og respekten for barns familieliv endrer seg.
Se opptak av professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020
NY ARTIKKEL: Mange barn er fraværende i begrunnelsene og vedtakene om adopsjon, finner Skivenes & McEwan-Strand.
Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien