Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.