Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.