Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.