Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Professor Brian McNair fra University of Strathclyde i Glasgow gjestet i mars instituttet med en rekke gjesteforelesninger. Blant annet holdt han forelesning på stabsseminaret hvor han presenterete sin nyeste bok om journalistikk på film.