Hjem
Gruppe for interaksjonsforskning

Nyhetsarkiv for Gruppe for interaksjonsforskning

Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design