Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur

Ny artikkel på retorikkbloggen
Boken inneholder 18 artikler tidligere publisert i Rhetorica Scandinavica, oversatt til engelsk for første gang.
Taleskriveren Bjørn Magnus Berge gjester Litteraturhuset.
Kunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange forskere kjenner skriftspråket som sitt viktigste undersøkelsesverktøy.