Hjem
Norsk medborgerpanel

Nyhetsarkiv for Norsk medborgerpanel

Norsk medborgerpanel leverer data til Bergens Tidendes sympatibarometer. Vi har skrevet notat om hvordan datagrunnlaget er konstruert.
Er du nysgjerrig på hvor uenige yngre og eldre egentlig er i ulike politiske spørsmål? Vi finner store forskjeller i holdningene til gamle og unge medborgere og har skrevet om det her.