Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.
To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert