Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av opplæringen i kriminalomsorgen i alle de nordiske land. Undersøkelsen er støttet av Det Nordiske Ministerråd. Rapporten represnterer et pionerarbeid, og rapporten er også oversatt og utgitt på engelsk.
Cross-linguistically similar order of acquisition of quantifiers have been found
Er det mestringsforveningene eller leseferdighetene som styrer om innsatte velger å delta i opplæring under soning?
New report on educational background, needs and motives among ethnic minorities in Nordic prisons
Kariane Westrheim og Terje Manger har redigert en ny, nordisk rapport om opplæringbakgrunn, behov og motiv for utdanning blant utenlandske innsatte.
Educational background, wishes and needs, have been investigated in a qualitative study among prisoners from Iraq, Poland, Russi, Serbia and Somalia
Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov er kartlagt gjennom en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia