Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

- Det er godt kjent at det er viktig for studentene med tett oppfølging for at de skal lykkes i høyere utdanning. Derfor startet vi 1.årsstudent-prosjektet, sier Yael Harlap, visedekan for utdanning, Det psykologske fakultet.