Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Mark Price ved Det psykologiske fakultet er tildelt Læringsmiljøprisen for 2013.
Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS) er tildelt Ugleprisen for 2013.