Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Ved UiB har kjønnslikestilling vært på dagsorden i flere tiår. Ett av målene har vært å øke kvinneandelen blant professorene. Det psykologiske fakultet er best i klassen.
Den økte satsingen på helseforebyggende tjenester i kommunene innebærer at fremtidens psykologer får nye arenaer å utøve sitt virke på, men også møter nye krav til faglig kompetanse.