Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Nyhetsarkiv for Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

En ny studie fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen viser at gifte er bedre rustet for familielivet enn samboere. Forklaring: De er mer fornøyd med forholdet.