Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Nyhetsarkiv for Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Ny forsking ved HEMIL-senteret syner at vene- og familieforhold i oppveksten speler ei stor rolle for kroppsbilete og sjølvbilete hjå vaksne.