Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Bergens Tidende har i dagens utgave et stort oppslag hvor Helge Molde ved BTR presenter resultatene fra doktorgraden sin.
Prisen for årets beste publikasjon innan søvnforskning i Noreg i 2008 går til Siri Omvik, Børge Sivertsen, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Odd E. Havik og Inger Hilde Nordhus for "Daytime functioning in older patients suffering from chronic insomnia: Treatment outcome in a randomized controlled trial comparing CBT with Zopiclone" publisert i Behaviour Research and Therapy 2008 vol. 46, no. 5.
An ny artikkel av James Pennebaker, professor ved the University of Texas, har i samarbeid med prof. Keith Petrie (University of Auckland) og postdoktor Børge Sivertsen (Universitet i Bergen), vist hvordan tekstanalyse kan benyttes fra terrorist-kommunikasjon til forskning på tekstene av the Beatles. I denne nylige publiserte studien ble det bl.a. funnet at John Lennons sanger hadde flere "... Les mer