Hjem
Museumsprosjektet

Nyhetsarkiv for Museumsprosjektet

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg om å fullføre sydfløyen av Bergen Museum til 2014. – Dette vil være den viktigste markeringen av grunnlovsjubileet i Bergen, sier rektor Sigmund Grønmo.
...og ti andre spørsmål til Hanna Geiran hos Riksantikvaren.