Hjem
Museumsprosjektet

Nyhetsarkiv for Museumsprosjektet

Den planlagte aulaen i universitetsmuseet vil være viktig både for studentorganisasjoner, undervisning og læringsmiljøet ved UiB. Nå arbeider rektor for oppstartbevilgning i statsbudsjettet for 2013.