Hjem
Museumsprosjektet

Nyhetsarkiv for Museumsprosjektet

På 1800-tallet hadde Universitetsmuseet en aula. Arbeidet med å skape en ny storstue for Bergen er nå i gang.