Hjem
Museumsprosjektet

Nyhetsarkiv for Museumsprosjektet

Regjeringen vil gi startbevilgning til restaureringen av Naturhistorisk museum i Bergen.
Det var en av de store begivenheter i Universitetet i Bergens historie da Universitetsaulaen offisielt ble åpnet onsdag 2. september.