Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

I dag inngår UiB en avtale med Universiti Teknologi Petronas i Malaysia. – Her ligger det et stort potensiale for ulike UiB-miljøer, sier professor Bjørn Kvamme.
Professor Helge Drange og professor emeritus Nils Georg Brekke mottok Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
Sveinung Sandberg (32) og Daniel Lokshtanov (26) mottok Meltzerprisen for yngre forskere. Sandberg for forskning i gatebaserte rusmiljøer, Lokshtanov æres for datareduksjon som hjelpemiddel.
Klimaforsker Helge Drange er tildelt Meltzerprisen fremragende formidling.
De fire prisvinnerne hedres for innsats innen feltene klimaforskning, kulturhistorie, sosiologi og informatikk.
Daniel Lokshtanov ved Institutt for informatikk er tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.
Brekke er tildelt Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling for 2009.
Sosiolog Sveinung Sandberg er tildelt Meltzerprisen for yngre forskere.
I høst godkjente Universitetsstyret et nytt likestillingsmandat som omfatter alt fra etnisitet til funksjonsdyktighet. Spørsmålet er om mandatet vil svekke kampen for bedre kjønnsbalanse.
Naturens evne til å ta opp karbondioksid vil svekkes ettersom kloden blir varmere, mener forskere ved Bjerknessenteret.
Menneskeskapte klimaendringer vil trolig redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer.
Vi skandinaver kunne klart oss godt uten det latinske alfabetet – om vi hadde sagt nei til kristendommen også.
Inge Morild og Anne Christine Johannesen identifiserer døde for å gi de levende sjelefred. Som ansatte på Gades institutt er de omreisende i død og ulykker.
Forskarane på Gades institutt er omreisande i død og ulykker. I kommande nummer av Hubro kan du lese om deira forskingskvardag.
Det nasjonale rådet for museumsprosjektet er konstituert. Denne uken fikk de omvisning i oppussingsobjektet på Muséplass.
Jo flere søsken, desto mindre sjanse for overvekt, viser UiB-forskning.
UiB sliter med å møte utdanningsbølgen de neste årene fordi det allerede er opprettet for mange underfinansierte studieplasser. Rektor Sigmund Grønmo frykter reduksjon istedenfor økning.
Under landsgjennomsnittet det siste tiåret. Personaldirektør Line Rye tror ikke arbeidstakere ved universitetet vil merke endringene i IA-avtalen i stor grad.

Sider