Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Stemmerettsjubileet: Kvinnestemmeretten 100 år - forskerstafett

Hovedinnhold

Forskerstafett  - om kvinnestemmeretten

På Bergen Offentlige Bibliotek kan vi denne dagen i jubileumsuken tilby korte foredrag om kvinnestemmeretten!

Bidragsytere:

 • Ida Blom: Kampen for kvinners stemmerett – et internasjonalt perspektiv
 • Anne-Hilde Nagel:  Grunnloven og stemmerett for kvinner
 • Inger Elisabeth Haavet: Stemmerettskvinner i disputt: Landsmøtet i Bergen 1898
 • Kari Hop Skiftesvik: Norsk kvinnesaksforening og kvinnestemmeretten
 • Ingeborg Fløystad: Den lokale stemmerettskampen i Bergen
 • Elisabeth Aasen: Fire kvinner – et offisielt ikon
 • Tone Hellesund: Peppermøsamfunnet og stemmerettskampen
 • Dunja Blazevic: Hulda Garborg og feminismen
 • Brita Ytrearne: Kvinnestemmerett i media
 • Ingrid Muftuoglu: Stemmerettens ringvirkninger: Kvinnekamp på 1970-tallet
 • Synnøve Lindtner: Å gjøre det private  offentlig – kvinnekamp i Sirene
 • Jacob Aars: Om bruk av stemmeretten
 • Gudrun Holgersen: Likestillingsloven – betydning for kvinner i dag?