Hjem
Molekylærbiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Molekylærbiologisk institutt

Forskningsrådet kunngjorde 25. januar tildelingen fra FRIPRO Toppforsk. Det ble da klart at Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, har fått 25 millioner kroner fra FRIPRO Toppforsk til prosjektet «N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism».
10. desember 2015 vedtok Fakultetsstyret en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.