Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Sammen med en rekke partnere fra utdanning og industri har Universitetet i Bergen (UiB) inngått avtale om å opprette Norsk senter for dyp geotermisk energi.
Det er nærmest tilfeldig hva slags forskningsmateriale som blir tatt vare på ved UiB, viser en ny rapport. – Dette er en viktig satsning for oss. Det dreier seg om UiBs fortid, nåtid og fremtid, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken.
Norge trapper opp forskingen på geotermisk energi og håper varmen fra jordskorpen kan bli et viktig bidrag til energiproduksjonen.
Vi kan og bør leve på litt lavere effekt i Norge pr. person, men verden totalt er i en situasjon hvor energiforbruket må økes hvis alle skal ha en anstendig levestandard.