Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

18. mai var det 60 år siden Fakultetsrådet ved Det matamatisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok å opprette Fysisk institutt og Matematisk institutt. Ingen annen forskningsaktivitet enn grunnforskning i matematikk og fysikk har gitt mer tilbake til investorene.
Hydrater som dannes i ledninger har lenge vært et betydelig problem i olje- og gassutvinning. Arne Graue og Bjørn Kvamme studerer derimot utfordringer knyttet til utvinning av naturgasshydrater ved hjelp av injisering av karbondioksid.