Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

De har jobbet sammen i over 30 år, Arvid Erdal og Van de Graaff-generatoren. Den dagen Erdal gir seg er det ingen til å ta over hans plass, og Van de Graaffen blir museumsgjenstand.
Verdsrommet er heim for eit aukande tal kostbare installasjonar, men dei er sårbare for vêrforholda. Kan vi melde og kontrollere romvêret?