Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

For første gang er det oppdaget et område med antiprotoner fanget inn i jordens magnetfelt, mellom van Allen-strålingsbeltene.