Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Den store forskningsnyheten denne høsten har vært nøytrinoer som går fortere enn lyset. Kan det virkelig stemme?
Ett av fysikkens store, ubesvarte spørsmål er hvorfor partikler har masse. Ferske data, offentliggjort av CERN i går, gir hint om svaret. Men konklusjonen lar vente på seg.