Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Betyr oppdagelsen av Higgs-bosonet slutten for denne delen av fysikken? Absolutt ikke.
Higgs-partikkelen kan forklare et av Universets største mysterier: Mysteriet om hvorfor partikler har masse. Higgs-boson er også den siste elementærpartikkelen fra den såkalte Standardmodellen. Da er vel alt forstått?