Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Med EU-midlar og eit nybygd heliummikroskop skal professor i nanofysikk Bodil Holst og forskingsgruppa hennar sjå noko som ingen før har sett.