Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Røffe lavlandsvekster klatrer til fjells for å spise seg store i det varmere klimaet. Og når de ikke kommer høyere, er det samling på toppen.
Kjemisk institutt inviterer klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr.
Er det mulig at nøytrinoer kan ferdes med større fart enn lysfarten i vakuum?
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Sider