Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Klimaforsker Kikki Kleiven og polfarer Tobias Thorleifsson gir unge ambassadører klimapåfyll.
Tveitevannet er kraftig ureina med polyklorerte bifenyl (PCB) Maja Helgheim i Miljøtoksgruppa undersøker miljøtilstanda i Fjøsangervassdraget for å sjå korleis PCB-ureiningane frå Tveitevannet vert teke opp i abbor og korleis situasjonen er i dei andre vatna i vassdraget.
- Å studere biologi er noe for deg med interesse for naturen og realfag, sier biologistudent Thomas Aga Legøy.

Sider