Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

Også i år inviterer Kjemisk institutt klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr. Tilbudet går til elever på studieforberedende utdanningsprogram, i fagene Naturfag og Kjemi2.