Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

Kursene er laget for lærere i ungdomsskole og 1.klasse i videregående skole. Innholdet er faglig forankret i forskning og undervisning ved UiB, og tematisk i læreplanen for trinn 8-11. Naturfag 1 og 2 er parallelle, slik at det er mulig å ta bare ett, eller begge kursene i den rekkefølge man ønsker.