Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

Nøkler til naturfag er en kursrekke med tre kursdager. Kursene er metodiske og praktiske, og inviterer til aktiv undervisning på egen skole mellom kursdagene. Temaene er tverrfaglige, med særlig vekt på naturfag og norsk. Begrepsoppbygging er et sentralt element.
Nøkler til naturfag er en rekke med 3 kursdager, basert på metodikken i 'Forskerføtter og leserøtter. Kursrekken er utviklet av Naturfagsenteret. Det er lagt opp til utprøving av undervisningen på egen skole mellom kursdagene. Skoler som deltar må påregne utgifter på kr 2000 til materiell.