Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

Kurset har tre kursdagar. Mellom kursdagane blir deltakarane oppmoda om å prøve ut metodikken, som er grundig støtta av nettsider. Nøklar til naturfag passar like godt for norsklærarar som for naturfaglærarar.