Hjem
Senter for geobiologi

Nyhetsarkiv for Senter for geobiologi

Mikrober i havet kan gi oss sikrere, billigere og grønnere produkter. Universitetet i Bergen er partner i InMare, støttet av EUs Horisont 2020-program.