Hjem
Miljøtoksikologi

Nyhetsarkiv for Miljøtoksikologi

Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus.
Kronikk av Jérôme Ruzzin og Anders Goksøyr: Miljøgiftene vi får i oss gjennom mat bør få status som mistenkt for medvirkning til fedme og diabetes.