Hjem
Miljøtoksikologi

Nyhetsarkiv for Miljøtoksikologi

Lure du på kva ein stipendiat i miljøtoksikologi gjere på sånn til dagleg?
Tveitevannet er kraftig ureina med polyklorerte bifenyl (PCB) Maja Helgheim i Miljøtoksgruppa undersøker miljøtilstanda i Fjøsangervassdraget for å sjå korleis PCB-ureiningane frå Tveitevannet vert teke opp i abbor og korleis situasjonen er i dei andre vatna i vassdraget.