Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Hule- og hellerbruk i middelalderen et lite utforsket område og målsettingen med boka er å sette søkelys på dette spennende tverrvitenskapelige feltet.