Hjem
Biogeokjemi

Nyhetsarkiv for Biogeokjemi

Tre klimaprosjekt med tilknyting til UiB får støtte frå Horisont 2020.
Nansensenteret og Stein Sandven leier prosjektet som får 15,5 millionar Euro for å bygge eit betre observasjonssystem i Arktis. Også to andre nyfinanserte EU-prosjekt involverer Bjerknesforskarar og forskarar frå Universitetet i Bergen.