Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Ledelsen anbefaler å opprette to nye mastergrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i 2012. Dermed kan kjernekraft og CO2-håndtering bli nye studieretninger.