Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Forskere i Bergen har oppdaget en tidligere ukjent klimasammenheng i havet utenfor Norge: Golfstrømmen "presses" ikke bare fra sør, den "trekkes" også nordover av vind fra Arktis.
Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.