Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Forskningsrådet tildelte midlar frå NORKLIMA-programmet den 19. juni. Totalt fekk 13 søknadar tildeling. Av desse er 5 prosjekt koordinert av tilsette frå Geofysisk institutt