Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Geofysisk institutt og Bjerknessenteret fått tilslag på et nytt forskningsprosjekt i Forskningsrådets KLIMAFORSK-program og to prosjekt i FRINATEK.
Kjetil Våge er en av fire ved UiB som har nådd opp i konkurransen om rekrutteringsstipend fra Bergen Forskningsstiftelse.