Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie.
Geofysisk Institutt er hundre år i 2017, og i oktober vart jubileet markert med eit vitskapleg symposium om klima, energi og geofysikk