Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

Forrige uke var Lise Langård og Arne Johannessen fra BIO sammen med sildeforskere fra Havforskningsinstituttet i Grimstad/Arendal for å studere atferd/reproduksjon hos en sildebestand som gyter i "ferskvann". Silda kommer kommer fra marint miljø og går opp gjennom en kanal til Landvik-vannet der den gyter.