Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.