Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

Fiskarar har heile tida sett på det som ugras. Men no kan desse organismane bli Noreg si nye oppdrettsnæring.