Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.